Danh sách các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL để xét tuyển (cập nhật 2023)

Danh sách các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL để xét tuyển (cập nhật 2023)

Danh sách các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL để xét tuyển
29 tháng 3 lúc 15:40
Danh sách các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL để xét tuyển

Danh sách các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL để xét tuyển

Danh sách các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL để xét tuyển
29 tháng 3 lúc 15:39
HƠN 88 NGÀN THÍ SINH THAM GIA KỲ THI ĐGNL ĐHQG TP.THCM ĐỢT 1 NĂM 2023

HƠN 88 NGÀN THÍ SINH THAM GIA KỲ THI ĐGNL ĐHQG TP.THCM ĐỢT 1 NĂM 2023

HƠN 88 NGÀN THÍ SINH THAM GIA KỲ THI ĐGNL ĐHQG TP.THCM ĐỢT 1 NĂM 2023
29 tháng 3 lúc 10:58
Lịch tổ chức các đợt thi thử của OLM-ĐGNL

Lịch tổ chức các đợt thi thử của OLM-ĐGNL

Lịch thi các đợt thi thử của OLM các kì thi Đánh giá năng lực, tốt nghiệp trung học phổ thông
8 tháng 3 lúc 17:26
Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông

Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là một kỳ thi quan trọng trong hệ thống giáo dục Việt Nam và dành cho học sinh lớp 12.Mục đích chính của kỳ thi là dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT, các trường đại học có thể cân nhắc sử dụng hoặc không sử dụng kết quả thi này để tuyển sinh, tùy vào phương án tự chủ của từng trường.
3 tháng 3 lúc 17:02
Hướng dẫn thí sinh tham gia thi thử trên OLM-ĐGNL

Hướng dẫn thí sinh tham gia thi thử trên OLM-ĐGNL

Hướng dẫn thí sinh tham gia thi thử trên OLM-ĐGNL
2 tháng 3 lúc 22:00
Tham gia thi thử đánh giá năng lực tại OLM

Tham gia thi thử đánh giá năng lực tại OLM

Tham gia thi thử đánh giá năng lực tại OLM
2 tháng 3 lúc 21:05
Kỳ thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỳ thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỳ thi Đánh giá tư duy của trường Đại học Bách khoa Hà Nội được tổ chức từ năm 2020, với mục đích làm tiêu chí và lấy kết quả đánh giá, tuyển chọn những sinh viên có đủ những điều kiện cần thiết để vào trường. Trong bài viết này, OLM sẽ cung cấp các nội dung liên quan tới kỳ thi, thông tin được lấy từ đề án tuyển sinh của trường.
27 tháng 2 lúc 14:11
Kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh - ĐGNL ĐHQG-HCM

Kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh - ĐGNL ĐHQG-HCM

Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐH QG Hồ Chí Minh tổ chức từ năm 2018 nhằm tuyển chọn học sinh vào học các ngành đào tạo bên trong ĐH QG HCM và một số trường đại học bên ngoài. Bài viết này OLM-ĐGNL trình bày thông tin về kỳ thi này (các thông tin trích xuất từ trang web chính thức của kì thi).
26 tháng 2 lúc 10:23
Kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh phổ thông HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội

Kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh phổ thông HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội

Kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh phổ thông của Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những kỳ thi tuyển sinh ra đời sớm nhất, từ 2015. Bài viết này sẽ trình bày Mục đính và nội dung của kỳ thi này, thông tin lấy từ đề án tuyển sinh năm 2023 của Trường.
25 tháng 2 lúc 10:42
Danh sách các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL để xét tuyển (cập nhật 2023)
Danh sách các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL để xét tuyển (cập nhật 2023)
Danh sách các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL để xét tuyển
29 tháng 3 lúc 15:40
Danh sách các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL để xét tuyển
Danh sách các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL để xét tuyển
Danh sách các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL để xét tuyển
29 tháng 3 lúc 15:39
HƠN 88 NGÀN THÍ SINH THAM GIA KỲ THI ĐGNL ĐHQG TP.THCM ĐỢT 1 NĂM 2023
HƠN 88 NGÀN THÍ SINH THAM GIA KỲ THI ĐGNL ĐHQG TP.THCM ĐỢT 1 NĂM 2023
HƠN 88 NGÀN THÍ SINH THAM GIA KỲ THI ĐGNL ĐHQG TP.THCM ĐỢT 1 NĂM 2023
29 tháng 3 lúc 10:58
Thang tư duy Bloom trong dạy học và đánh giá năng lực
Thang tư duy Bloom trong dạy học và đánh giá năng lực
Thang tư duy Bloom được sử dụng phổ biến để đặt ra mục tiêu dạy học và phân loại mức độ các câu hỏi, bài tập trong kiểm tra, đánh giá năng lực
23 tháng 3 lúc 11:06
Nguyên tắc kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
Nguyên tắc kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
Nguyên tắc kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
15 tháng 3 lúc 16:23
Đánh giá năng lực khác gì với đánh giá kiến thức, kĩ năng?
Đánh giá năng lực khác gì với đánh giá kiến thức, kĩ năng?
Đánh giá năng lực khác gì với đánh giá kiến thức, kĩ năng?
15 tháng 3 lúc 15:41
Hướng dẫn nhà trường sử dụng OLM - ĐGNL
Hướng dẫn nhà trường sử dụng OLM - ĐGNL
Hướng dẫn nhà trường sử dụng OLM - ĐGNL
8 tháng 3 lúc 18:07
Lịch tổ chức các đợt thi thử của OLM-ĐGNL
Lịch tổ chức các đợt thi thử của OLM-ĐGNL
Lịch thi các đợt thi thử của OLM các kì thi Đánh giá năng lực, tốt nghiệp trung học phổ thông
8 tháng 3 lúc 17:26
Hướng dẫn nhà trường tạo đề thi trên OLM-ĐGNL
Hướng dẫn nhà trường tạo đề thi trên OLM-ĐGNL
Hướng dẫn nhà trường tạo đề thi trên OLM-ĐGNL
8 tháng 3 lúc 16:32
Hướng dẫn các trường xem thống kê kết quả thi
Hướng dẫn các trường xem thống kê kết quả thi
Hướng dẫn các trường xem thống kê kết quả thi
8 tháng 3 lúc 16:31