Giới thiệu

Bài thi ĐGNL là một bài kiểm tra cơ bản để đánh giá năng lực của học sinh đối với các kiến thức cơ bản, các yêu cầu cần đạt được đề ra.

Bài thi ĐGNL được OLM thiết kế bám sát kiến thức các bộ sách (Cánh diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo), đảm bảo các yêu cầu cần đạt với học sinh lớp 6.

Hỗ trợ

Hotline
Hotline

0986 557 525

Thầy Thọ