Giới thiệu

Bài thi ĐGNL là bài kiểm tra quan trọng với mục đích là đánh giá toàn diện năng lực của học sinh, không chỉ dựa trên thành tích học tập mà còn qua khả năng tổng hợp và áp dụng kiến thức vào thực tế.

Bài thi ĐGNL được OLM thiết kế bám sát kiến thức các bộ sách (Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo), đảm bảo các yêu cầu cần đạt đối với học sinh lớp 1.

Danh sách đề thi

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 1
Đề đã mở
Đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 1
Đề đã mở
Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 1
Đề đã mở
Đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 1
Đề đã mở

Hỗ trợ

Hotline
Hotline

0986 557 525

Thầy Thọ