Giới thiệu

Đây là đề thi mẫu năm 2022 của Kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh - ĐGNL ĐHQG-HCM. Ngay sau khi nộp bài, thí sinh biết được điểm kết quả và danh sách các câu làm đúng, các câu sai và hướng dẫn giải của từng câu (Hướng dẫn giải do giáo viên OLM biên soạn).

Hỗ trợ

Hotline
Hotline

0986 557 525

Thầy Thọ