ĐGNL ĐHQG HCM - Đề mẫu 2022

Miễn phí thi

Giới thiệu

Đây là đề thi mẫu năm 2022 của Kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh - ĐGNL ĐHQG-HCM. Ngay sau khi nộp bài, thí sinh biết được điểm kết quả và danh sách các câu làm đúng, các câu sai và hướng dẫn giải của từng câu (Hướng dẫn giải do giáo viên OLM biên soạn).

Lưu ý:

Tổng thời gian làm bài kéo dài 120 phút, đồng hồ vẫn chạy kể cả khi bạn thoát ra nên bạn hãy chọn thời điểm làm bài thích hợp, ví dụ: 8 giờ sáng, 14 giờ chiều, 19 giờ tối.

Đề thi này tính thời gian làm bài của cả đề chứ không tính thời gian từng phần thi.