I. Giới thiệu

Tên kỳ thi: Đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông (High-school Student Assessment, HSA)

Mục đích kỳ thi HSA:

- Đánh giá năng lực học sinh THPT theo chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông;

- Định hướng nghề nghiệp cho người học trên nền tảng năng lực cá nhân;

- Cung cấp thông tin, dữ liệu cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tham khảo, sử dụng kết quả kỳ thi để tuyển sinh đại học, đào tạo nghề. 

(Ghi chú của OLM-ĐGNL: Mặc dù có 3 mục tiêu nhưng học sinh tham dự kỳ thi này vẫn chủ yếu với mục đích là dùng kết quả thi để xét tuyển vào các trường, các ngành đào tạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội và một số trường đại học bên ngoài)

Hình thức thi, Lịch thi

Kỳ thi HSA là bài thi trên máy tính, được tổ chức thành 8 đợt thi hàng năm, đợt một vào tháng 3 và đợt cuối vào tháng 6 (xem chi tiết ở trang web chính thức của kỳ thi, đường link có ở dưới bài viết này).   

II. Nội dung đề thi Cấu trúc chung của đề thi
  Lĩnh vực Câu hỏi Thời gian (phút) Điểm tối đa
Phần 1: Tư duy định lượng Toán 50 75 50
Phần 2: Tư duy định tính Ngữ văn - Ngôn ngữ 50 60 50
Phần 3: Khoa học Tự nhiên - Xã hội 50 60 50
  Nội dung trong đề thi
Phần thi Lĩnh vực kiến thức Mục tiêu đánh giá Số câu, Dạng câu, tỉ lệ dễ - khó  Lớp
Phần 1
Tư duy định lượng
Toán học
(75 phút)
Đại số; Hình học; Giải tích; Thống kê và xác suất sơ cấp. Thông qua lĩnh vực Toán học, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề, suy luận, lập luận, tư duy logic, tư duy tính toán, khái quát hóa, mô hình hóa toán học, sử dụng ngôn ngữ và biểu diễn toán học, tư duy trừu tượng không gian.

35 câu trắc nghiệm và 15 câu điền số

20% cấp độ 1 
60% cấp độ 2 
20% cấp độ 3

Lớp 12: 70%
Lớp 11: 20%
Lớp 10: 10%

Phần 2
Tư duy định tính
Ngữ văn - Ngôn ngữ
(60 phút) 
Ngữ liệu liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống như văn học, ngôn ngữ (từ vựng – ngữ pháp), văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý, nghệ thuật, v.v. Thông qua lĩnh vực Ngữ văn - Ngôn ngữ, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề, lập luận, tư duy logic, tư duy ngôn ngữ tiếng Việt.

50 câu trắc nghiệm

20% cấp độ 1 
60% cấp độ 2 
20% cấp độ 3

Lớp 12: 70%
Lớp 11: 20%
Lớp 10: 10%
Phần 3
Khoa học
Tự nhiên - Xã hội
(60 phút) 
Vật Lý: Cơ học, Điện học, Quang học, Từ trường, hạt nhân nguyên tử, Lượng tử ánh sáng… Thông qua lĩnh vực Khoa học tự nhiên, xã hội: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý đánh giá năng lực tìm hiểu, khám phá và ứng dụng khoa học: khả năng giải quyết vấn đề và sáng tạo, tư duy, lập luận và tổng hợp, ứng dụng, am hiểu đời sống kinh tế xã hội; khả năng tái hiện sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử thông qua lĩnh vực Lịch sử; Khả năng nhận thức thế giới theo quan điểm không gian thông qua lĩnh vực Địa lý; Khả năng nghiên cứu và thực nghiệm thông qua lĩnh vực Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Mỗi môn có:
9 câu trắc nghiệm và 1 câu điền số

20% cấp độ 1 
60% cấp độ 2 
20% cấp độ 3

Lớp 12: 70%
Lớp 11: 30%
Lớp 10: 0%
Hóa học: Hóa học đại cương (các nguyên tố, cấu tạo nguyên tử); Hóa vô cơ; Hóa hữu cơ… 
Sinh học: Sinh học cơ thể, Di truyền và biến dị, Tiến hóa….
Lịch sử: Lịch sử thế giới cận – hiện đại Lịch sử Việt Nam cận – hiện đại …

Mỗi môn có 10 câu đều là trắc nghiệm

20% cấp độ 1 
60% cấp độ 2 
20% cấp độ 3

Địa lý và Giáo dục Công dân: Địa lý tự nhiên, Địa lý dân cư, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Địa lý các ngành kinh tế, Địa lý các vùng kinh tế. 
  Đề thi mẫu

OLM-ĐGNL đã mô phỏng kỳ thi đánh giá năng lực học sinh HSA của ĐHQG Hà Nội với đề mẫu của Trường tại đường link phía dưới. Thí sinh hãy trải nghiệm như kỳ thi thật để đánh giá xem mình được bao nhiêu điểm, thứ hạng của mình. Ngay sau khi làm xong 3 phần thi sẽ có điểm số, danh sách các câu làm đúng, sai và mỗi câu đều có hướng dẫn của OLM.

Đề thi mẫu 2021 - ĐHQG HN

Đề thi thử

Hội đồng chuyên môn OLM-ĐGNL đề xuất các bài thi thử với cấu trúc, nội dung và hình thức tương đương với bài thi mẫu chính thức của kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm giúp các bạn học sinh luyện tập và tự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của mình để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi thật. Các bài thi thử có ở đường link dưới:

 Các bài thi thử - Đánh giá năng lực học sinh phổ thông HSA - Đại học Quốc gia Hà Nội

Link chính thức của kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh phổ thông HSA của ĐH QG Hà Nội:

https://khaothi.vnu.edu.vn - VNU-CET