Để khai thác tốt nhất các chức năng của dgnl.olm.vn, các thầy cô vui lòng đọc "Hướng dẫn sử dụng OLM-ĐGNL dành cho nhà trường" dưới đây:

HƯỚNG DẪN

CÁC TRƯỜNG SỬ DỤNG TRANG DGNL.OLM.VN

Trường Trường đã có tài khoản OLM Trường chưa có tài khoản OLM
 

Sử dụng chính tài khoản đã có ở OLM để đăng nhập sang dgnl.olm.vn để quản lí và thi.

Tạo tài khoản quản lí trường, tạo lớp, tạo tài khoản học sinh trên trang dgnl.olm.vn (có thể dùng được ở olm)

(Xem hướng dẫn tại đây)

Đăng ký thi

Vào đề thi cần đăng ký, sau đó đăng ký thi cho cả trường.

Khi đăng ký thi cho trường, quản lý cần lựa chọn:

  + Thi đồng loạt cả trường hay không quy định thời gian.

  + Đăng ký cho cả khối hoặc đăng ký cho từng lớp.

(Xem hướng dẫn tại đây)
Tổ chức thi

OLM-DGNL miễn phí đề thi thử Tốt nghiệp cho nhà trường. Nếu nhà trường chọn thi đồng loạt thì sẽ thi theo lịch nhà trường đã lập. Nếu thi không quy định thời gian thì học sinh sẽ tự sắp xếp lịch thi theo cá nhân.

Thông tin cụ thể về lịch thi: xem trên trang web.

Thống kê, báo cáo kết quả

+ Thi đồng loạt cả trường: Ngay sau khi thi xong, hệ thống sẽ báo kết quả cho học sinh, đồng thời xuất báo cáo cho nhà trường, gồm: Phổ điểm theo môn, phổ điểm theo từng lớp, kĩ năng nhiều học sinh sai, …

+ Thi không quy định thời gian: 2 ngày sau khi mở đề, hệ thống sẽ báo kết quả cho học sinh.

(Xem hướng dẫn tại đây)

Mở rộng

Nếu muốn OLM tổ chức thi, chấm, xuất báo cáo thống kê, trường có thể liên hệ với OLM để được tư vấn. Nhà trường có thể lấy sẵn đề thi từ OLM hoặc tự tạo ra bộ đề thi rồi tải lên trang dgnl.olm.vn.

(Xem hướng dẫn tại đây)

Với đề thi của OLM có các lựa chọn cho trường, gồm:

 + Dùng chung đề với OLM khi mở đề.

 + Dùng đề của OLM trước khi mở đề. Đề sau đó được tái sử dụng.

 + Dùng riêng đề của OLM và OLM không được dùng lại.

Hỗ trợ

0986 557 525 (Thầy Thọ)
0915 343 532 (Thầy Hoàn)

https://dgnl.olm.vn