Kiểm tra, đánh giá là một hoạt động quan trọng không thể tách rời đối với mọi quá trình đào tạo. Đối với người học, kiểm tra, đánh giá có tác dụng thúc đẩy động cơ học tập, thông tin từ kiểm tra, đánh giá giúp người học kiểm soát và điều chỉnh việc học của mình để đạt được kết quả cao nhất. Đối với người dạy và cấp quản lý giáo dục, kiểm tra, đánh giá là giúp xác định hiệu quả của việc thực hiện mục tiêu dạy học, từ đó đưa ra các quyết định cải tiến, điều chỉnh và nâng cao chất lượng đào tạo.

Đổi mới kiểm tra, đánh giá được xác định là khâu quan trọng trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã đưa ra quan niệm về đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực học sinh.

Có thể tổng hợp một số dấu hiệu khác biệt cơ bản giữa đánh giá năng lực và đánh giá kiến thức, kĩ năng của người học như sau:

loading...

Quan niệm về đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực chú trọng vào khả năng vận dụng sáng tạo tri thức trong những tình huống ứng dụng khác nhau. Xét về bản chất thì không có mâu thuẫn giữa đánh giá năng lực và đánh giá kiến thức, kĩ năng. Để chứng minh HS có năng lực ở một mức độ nào đó, phải tạo cơ hội cho HS được giải quyết vấn đề trong tình huống mang tính thực tiễn. Khi đó HS vừa phải vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học được ở nhà trường, vừa phải sử dụng những kinh nghiệm của bản thân thu được từ những trải nghiệm bên ngoài nhà trường để giải quyết vấn đề của thực tiễn. Như vậy, thông qua việc hoàn thành một nhiệm vụ trong bối cảnh thực, người ta có thể đồng thời đánh giá được cả khả năng nhận thức, kĩ năng thực hiện và những giá trị, tình cảm của người học. 

Để ra được đề ôn luyện, thi thử đánh giá năng lực chất lượng, thầy cô cần nắm rõ được các điểm khác biệt trên, đồng thời tuân thủ nguyên tắc kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinhquy trình kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (Nhấn vào để xem chi tiết).