Phần 1. Tư duy định lượng

Miễn phí thi

Giới thiệu

Lưu ý:

Tổng thời gian làm bài kéo dài 0 phút, đồng hồ vẫn chạy kể cả khi bạn thoát ra nên bạn hãy chọn thời điểm làm bài thích hợp, ví dụ: 8 giờ sáng, 14 giờ chiều, 19 giờ tối.

Đề thi này tính thời gian làm bài của từng phần thi trong đề.