Giới thiệu

Đây là đề thi minh họa 2023 kì thi THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2023 đề thi sẽ có thêm nhiều câu hướng ứng dụng thực tế ở một số môn thi. Xem thêm tại đường link sau:

Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông

Hỗ trợ

Hotline
Hotline

0986 557 525

Thầy Thọ