Giới thiệu

Bạn cần có tài khoản VIP của OLM hoặc nộp lệ phí để tham gia kỳ thi này.

Hãy mua tài khoản VIP hoặc nộp lệ phí.

Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1

Kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

90 phút
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2

Kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

90 phút
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 1
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 1

Kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 bộ sách Chân trời sáng tạo.

90 phút
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 2
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 2

Kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 bộ sách Chân trời sáng tạo.

90 phút
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 1
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 1

Kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 bộ sách Cánh diều.

90 phút
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 2
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 2

Kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 bộ sách Cánh diều.

90 phút
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 1
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 1

Kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11 bộ sách i-Learn Smart World.

50 phút
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 2
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 2

Kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11 bộ sách i-Learn Smart World.

50 phút
Môn Tiếng Anh (Global Success - Đề 3
Môn Tiếng Anh (Global Success - Đề 3

Kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11 bộ sách i-Learn Smart World.

50 phút
Môn Địa lí (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1
Môn Địa lí (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1

Kiểm tra giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

50 phút
Môn Địa lí (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2
Môn Địa lí (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2

Kiểm tra giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

50 phút
Môn Địa lí (Chân trời sáng tạo) - Đề 1
Môn Địa lí (Chân trời sáng tạo) - Đề 1

Kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Địa lý lớp 11 bộ sách Chân trời sáng tạo.

50 phút
Môn Địa lí (Chân trời sáng tạo) - Đề 2
Môn Địa lí (Chân trời sáng tạo) - Đề 2

Kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Địa lý lớp 11 bộ sách Chân trời sáng tạo.

50 phút
Môn Vật lí (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1
Môn Vật lí (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1

Kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Vật lí lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

50 phút
Môn Vật lí (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2
Môn Vật lí (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2

Kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Vật lí lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

50 phút
Môn Vật lí (Cánh diều) - Đề 1
Môn Vật lí (Cánh diều) - Đề 1

Kiểm tra giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 11 bộ sách Cánh diều.

50 phút
Môn Vật lí (Cánh diều) - Đề 2
Môn Vật lí (Cánh diều) - Đề 2

Kiểm tra giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 11 bộ sách Cánh diều.

50 phút
Môn Sinh học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1
Môn Sinh học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1

Kiểm tra giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

0 phút
Môn Sinh học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1
Môn Sinh học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1

Kiểm tra giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

50 phút
Môn Sinh học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2
Môn Sinh học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2

Kiểm tra giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

50 phút
Môn Sinh học (Cánh diều) - Đề 1
Môn Sinh học (Cánh diều) - Đề 1

Kiểm tra giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 11 bộ sách Cánh diều.

50 phút
Môn Sinh học (Cánh diều) - Đề 2
Môn Sinh học (Cánh diều) - Đề 2

Kiểm tra giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 11 bộ sách Cánh diều.

50 phút
Môn Lịch sử (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1
Môn Lịch sử (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1

Kiểm tra giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

50 phút
Môn Lịch sử (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2
Môn Lịch sử (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2

Kiểm tra giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

50 phút
Môn Lịch sử (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3
Môn Lịch sử (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3

Kiểm tra giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

50 phút
Môn Hóa học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1
Môn Hóa học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1

Kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

50 phút
Môn Hóa học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2
Môn Hóa học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2

Kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

50 phút

Hỗ trợ

Hotline
Hotline

0986 557 525

Thầy Thọ