Giới thiệu

Bạn cần có tài khoản VIP của OLM hoặc nộp lệ phí để tham gia kỳ thi này.

Hãy mua tài khoản VIP hoặc nộp lệ phí.

Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 10 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

30 phút
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 10 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

30 phút
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 10 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

30 phút
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 1
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 1

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 10 bộ sách chân trời sáng tạo.

30 phút
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 2
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 2

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 10 bộ sách chân trời sáng tạo.

30 phút
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 1
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 1

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 10 môn Toán bộ sách Cánh diều.

30 phút
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 1
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 1

Đề kiể tra cuối học kì 2 lớp 10 bộ sách Global Success.

30 phút
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 2
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 2

Đề kiể tra cuối học kì 2 lớp 10 bộ sách Global Success.

30 phút
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 3
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 3

Đề kiể tra cuối học kì 2 lớp 10 bộ sách Global Success.

30 phút
Môn Tiếng Anh (i-Learn Smart World) - Đề 1
Môn Tiếng Anh (i-Learn Smart World) - Đề 1

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 10 bộ sách i-Learn Smart World.

30 phút
Môn Tiếng Anh (i-Learn Smart World) - Đề 2
Môn Tiếng Anh (i-Learn Smart World) - Đề 2

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 10 bộ sách i-Learn Smart World.

30 phút

Hỗ trợ

Hotline
Hotline

0986 557 525

Thầy Thọ