Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4

Miễn phí thi

Giới thiệu

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm của OLM cho học sinh lớp 4.

Đề thi gồm 3 bài thi các môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Lưu ý:

Đề thi này tính thời gian làm bài của từng phần thi trong đề.