Hướng dẫn nhà trường/giáo viên tạo đề thi theo định dạng ĐGNL, tốt nghiệp THPT trên trang OLM-ĐGNL.

Bước 1: Truy cập vào http://dgnl.olm.vn

Bước 2: Vào "Trang giáo viên"

Bước 3: Tạo kênh thi (kỳ thi), nơi chứa các đề thi.

Bước 4: Quản lý kênh thi

Thêm giáo viên quản lý kênh nếu cần thiết

Bước 5: Tạo đề thi trong kênh thi.

- Giáo viên được chia sẻ quyền quản trị kênh thi/đề thi/phần thi sẽ thấy ở "Trang giáo viên"

- Với quản lý kênh, GV vào phần Danh sách kênh thi.

Bước 6: Tạo phần thi trong các đề thi

Trong các đề thi có thể chứa các phần thi hoặc đề thi nhỏ.

Ví dụ, với đề thi ĐGNL của ĐHQG HN, một đề thi có 3 phần thi: Tư duy định lượng, Tư duy định tính, Khoa học. Học sinh làm hết phần thi này (nhấn nộp bài hoặc hết thời gian của phần thi) sẽ tự động chuyển sang phần thi sau, thời gian của các phần thi có thể có tùy chọn cộng dồn (với bài thi của ĐHQG HCM) hoặc không cộng dồn (với bài thi của ĐHQG HN)

Tương tự, với đề thi tốt nghiệp THPT, có thể tạo 01 đề, trong đó có những phần thi nhỏ là đề thi của các môn riêng biệt. Với dạng đề này, thầy cô chọn "không cần làm theo thứ tự từng phần thi", khi đó học sinh có thể làm bài thi của các môn ở bất cứ thời điểm nào mà không phải làm xong các phần thi trước như định dạng các đề thi ĐGNL.

Phần "khóa học tham chiếu", thầy cô có thể chọn các khóa học chứa câu hỏi đã tạo bên OLM

Bước 7: 

Bước 8: 

Ở tab "nguồn câu hỏi", thầy cô có thể chọn các câu hỏi trong Khóa học đã tham chiếu.

Hoặc tạo mới trực tiếp câu hỏi/import câu hỏi từ file word.

Để xem các câu hỏi xuất hiện trong đề, thầy cô chọn tab "xem trước câu hỏi".

Nhà trường đăng ký thi theo trường sẽ có những hỗ trợ đặc biệt, mời thầy cô tham khảo tại đây.