Với các quản lý trường chưa có tài khoản trên OLM, vui lòng làm theo hướng dẫn sau để tạo tài khoản quản lý cũng như tạo lớp, tạo tài khoản học sinh trên dgnl.olm.vn.

Bước 1: Vào trang https://dgnl.olm.vn.

Bước 2: Nhấn "Đăng ký" rồi điền các thông tin liên quan.

loading...

loading...

Bước 3: Chọn đối tượng là Giáo viên rồi hoàn thiện thông tin liên quan.

loading...

Bước 4: Nhấn vào tên tài khoản rồi chọn "Trang giáo viên".

loading...

 Bước 5: Chọn "Danh sách lớp học" để tạo lớp và tài khoản học sinh.

loading...

Bước 6: Nhấn "Thêm lớp học" để tạo lớp.

loading...

Bước 7: Sau đó vào lớp thêm tài khoản học sinh (tương tự như olm.vn) như hướng dẫn dưới đây:

https://www.youtube.com/watch?v=vtMo6F_lvp4&t=118s

Sau khi hoàn thành các bước trên, thầy cô đã tạo được các lớp và tài khoản học sinh trên dgnl.olm.vn!