THPT Hàn Thuyên - Đề thi thử ĐGNL ĐHQG HN HSA - Lần 1

150,000 vnđ

Giới thiệu

Lưu ý:

Đề thi này tính thời gian làm bài của từng phần thi trong đề.

Bạn cần có tài khoản VIP của OLM hoặc nộp lệ phí để tham gia kỳ thi này.

Hãy mua tài khoản VIP hoặc nộp lệ phí.

75 phút

Phần thi gồm 35 câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn/ 01 đáp án đúng duy nhất và 15 câu điền đáp án. Thông qua lĩnh vực Toán học, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề, suy luận, lập luận, tư duy logic, tư duy tính toán, khái quát hóa, mô hình hóa toán học, sử dụng ngôn ngữ và biểu diễn toán học, tư duy trừu tượng không gian.

60 phút

Phần thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn có nội dung Tiếng Việt - Ngữ văn, chủ yếu nằm trong chương trình THPT để kiểm tra kiến thức Văn học - Tiếng Việt cho các thí sinh thông qua dạng đọc hiểu văn bản và lựa chọn đáp án đúng. Các ngữ liệu đọc hiểu bao gồm cả những văn bản nằm trong và ngoài chương trình học.

75 phút

Phần thi gồm 50 câu hỏi lĩnh vực Khoa học tự nhiên, xã hội: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý. Thông qua đó đánh giá năng lực tìm hiểu, khám phá và ứng dụng khoa học: khả năng giải quyết vấn đề và sáng tạo, tư duy, lập luận và tổng hợp, ứng dụng, am hiểu đời sống kinh tế xã hội; khả năng tái hiện sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử thông qua lĩnh vực Lịch sử; khả năng nhận thức thế giới theo quan điểm không gian thông qua lĩnh vực Địa lý; khả năng nghiên cứu và thực nghiệm thông qua lĩnh vực Vật lý, Hóa học và Sinh học.