Đề thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội lần 1 - Nho Quan B

Miễn phí thi

Giới thiệu

Lưu ý:

Tổng thời gian làm bài kéo dài 195 phút, đồng hồ vẫn chạy kể cả khi bạn thoát ra nên bạn hãy chọn thời điểm làm bài thích hợp, ví dụ: 8 giờ sáng, 14 giờ chiều, 19 giờ tối.

Đề thi này tính thời gian làm bài của cả đề chứ không tính thời gian từng phần thi.